Mahkemelerin ve Yargıtay Dairelerinin Benzer Olaydan Kaynaklanan Davalarda Farklı Kararlar Vermesi

Mahkemelerin Ve Yargıtay Dairelerinin Benzer Olaydan Kaynaklanan Davalarda Farklı Kararlar Vermesinin Hak İhlaline Neden Olması Bu blog yazısında benzer olay(lar)dan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Yargıtay daireleri ile mahkemeler arasındaki yorum ve içtihat farklılıklarının hak ihlallerine yol açıp açmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarıyla birlikte değerlendirilecektir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun,

UZAYAN TUTUKLULUKTA ARTAN ŞÜPHE [AİHM ve AYM]

Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin uzayan tutuklulukta artan şüphe kurulana ilişkin kararlarına değinilecektir. Bu doğrultuda makalede ilk olarak tutuklama tedbirinin ulusal ve uluslararası düzenlemelerdeki yeri ele alınmıştır. Daha sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 04/06/2015 tarihinde Yavuz Pehlivan ve Diğerleri’nin bireysel başvurusunda (Genel Kurul No: 2013/2312) tutuklulukla ilgili kararına yer

‘KATİL SİZSİNİZ’ BAŞLIKLI HABER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR (AYM)

  Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı 29 Aralık 2017 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hasip Kaplan başvurusu (no. 2), Başvuru no. 2014/2420, Karar tarihi: 08.11.2017 Kararın Tamamı: {pdf} http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Content/pdfkarar/2014-2420.pdf Yenişafak Gazetesi’nin 18 Ağustos 2011 tarihli sayısında aralarında başvurucunun da olduğu Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin fotoğraflarına da yer verilen ve BDP’li vekillerin Hakkari Çukurca’da hayatını

KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL EYLEMİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DOĞRUDAN KİŞİYE ADLİ YARGIDA AÇILIR

Kamu görevlilerinin görevi sırasındaki eylem ve davranışlarının tamamı idari eylem ve işlem niteliğinde değildir. Buradaki ölçüt görevi sırasında olması değil görevi nedeniyle/göreviyle ilgili olarak idari eylem ve işlemde bulunmuş olmasıdır. Zira kamu görevlisinin kişisel kusura dayanan eylem ve davranışı ne idari eylem ne de idari işlem sayılmıştır. Aşağıda yer alan karardan da anlaşılacağı üzere kamu

CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN İLE DİLEKÇESİNDE DELİL GÖSTERMEYEN ARTIK DELİL BİLDİREMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016 yılı içinde peş peşe delil bildirmekle ilgili çok önemli iki karar verdi. Artık cevap dilekçesi vermeyen delil gösteremeyecek. Bunun yanında dava dilekçesinde veya cevaba cevap dilekçesinde delil bildirmeyen de artık delil gösteremeyecektir. İlgili kararlar aşağıdadır: CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN ARTIK DELİL GÖSTEREMEZ YHGK 20.04.2016, E.2014/2-695 K.2016/522 “Süresinde cevap dilekçesi vermeyerek delillerini

KİRACININ TACİR, BEDELİN YABANCI PARA OLDUĞU ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI

KİRACININ TACİR, BEDELİN YABANCI PARA OLDUĞU ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI  Bu blog yazısının konusunu, bedeli yabancı para olarak belirlenmiş çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde dolar kurunun aşarı artması durumunda aşırı ifa güçlüğü nedeniyle kira bedelinin uyarlanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin hukuki değerlendirmeler oluşturmaktadır. GİRİŞ Kiracısının Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) anlamında tacir olduğu bir

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: