‘KATİL SİZSİNİZ’ BAŞLIKLI HABER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR (AYM)

 

Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı

29 Aralık 2017

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Hasip Kaplan başvurusu (no. 2), Başvuru no. 2014/2420, Karar tarihi: 08.11.2017

Kararın Tamamı: {pdf} http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Content/pdfkarar/2014-2420.pdf

Yenişafak Gazetesi’nin 18 Ağustos 2011 tarihli sayısında aralarında başvurucunun da olduğu Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin fotoğraflarına da yer verilen ve BDP’li vekillerin Hakkari Çukurca’da hayatını kaybeden 11 askerin ölümünden sorumlu tutulduğu ‘KATİL SİZSİNİZ’ başlıklı haberin manşetten paylaşılması nedeniyle başvurucunun açtığı tazminat davasının reddedilmesi – Haberin basın özgürlüğü kapsamında kaldığına karar verilerek, başvurucunun şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.

Başvuru konusu haber, Çukurca ilçesinde yaşanan terör olaylarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) on bir mensubunun hayatını kaybetmesine ilişkindir. Haberde özet olarak bölgede yaşananların aktarılmasından sonra BDP, yaşanan olaya yeterli tepkiyi vermediği ve genel olarak PKK terör örgütüyle araya konulması gereken mesafeyi koymadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu bağlamda haberin kamuya yönelik bir tartışma başlatma amacı taşıdığı ve kamuyu ilgilendirdiği konusunda şüphe yoktur. 38. Başvurucunun şikayet ettiği “Katil Sizsiniz” şeklindeki manşet ile BDP’nin dağa eleman yetiştirdiği ve zorla kepenk kapattırdığına dair ifadeler oldukça ciddi ithamlar içermekte ve lafzi yorumla suç isnadında bulunmaktadır. Bununla beraber söz konusu ifadeler haberin bütünüyle birlikte değerlendirilmelidir. Gazeteye göre BDP, PKK terör örgütünü meşrulaştırmakta ve bir siyasi parti olarak söz konusu terör eylemlerine ve şiddete karşı gerekli ve yeterli tepkiyi gösterememektedir. Dolayısıyla gazeteye göre bölgede yaşanan şiddette, terör eylemlerinde ve terörle bağlantılı olaylarda BDP’nin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu itibarla başvurucunun şikayet ettiği ifadelerin somut olgusal iddialar olmaktan çok BDP’ye yönelik değer yargıları olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu doğrultuda başvurucunun siyasetçi kimliği ve haber konusunun kamuyu ilgilendiren niteliği de dikkate alındığında, özellikle BDP tarafından teröristlerin şehit ilan edilmesi ve BDP’li bir milletvekilinin sarf ettiği, gazete tarafından tehdit olarak yorumlanan sözler bağlamında, gazetenin şikayet edilen manşetle yaptığı eleştirinin kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aştığından bahsedilemez. 40. Başvurucu, söz konusu gazetenin ülkedeki okuyucu potansiyeli düşünüldüğünde haberde kendi fotoğrafına yer verilmesi nedeniyle hedef gösterildiğini ve zarar tehlikesi altında bırakıldığını da iddia etmektedir. Haberin yayımlandığı dönemde BDP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmekte olan başvurucunun, partisiyle ilgili olarak yapılan bir haberde fotoğrafına yer verilmesinin, basın özgürlüğü karşısında siyasetçilerin katlanması gereken yükümlülükler kapsamında kaldığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle derece mahkemelerince tarafların haklarının değerlendirilmesinde açık bir dengesizlik bulunmadığı anlaşıldığından, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir.

LİNKEDIN: https://www.linkedin.com/company/atayavukatlik/

FACEBOOK: facebook.com/atayavukatlik

ALİ ATAY

Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: