KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL EYLEMİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DOĞRUDAN KİŞİYE ADLİ YARGIDA AÇILIR

Kamu görevlilerinin görevi sırasındaki eylem ve davranışlarının tamamı idari eylem ve işlem niteliğinde değildir. Buradaki ölçüt görevi sırasında olması değil görevi nedeniyle/göreviyle ilgili olarak idari eylem ve işlemde bulunmuş olmasıdır.

Zira kamu görevlisinin kişisel kusura dayanan eylem ve davranışı ne idari eylem ne de idari işlem sayılmıştır. Aşağıda yer alan karardan da anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin kişisel eylem ve davranışı nedeniyle adli yargıda doğrudan kişiye yönelik tazminat davası açılması gerekmektedir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2013/1575

Karar No: 2015/1102

Karar Tarihi: 27.03.2015

ÖZET: KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL EYLEM VE DAVRANIŞLARI İDARİ EYLEM VE İŞLEM SAYILMAMIŞ, KİŞİSEL KUSURA DAYANAN DAVALARIN İNCELEME YERİNİN ADLİ YARGI OLDUĞU, HASMININ DA KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞU

Gerek öğretide gerekse yargısal kararlarda KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL EYLEM VE DAVRANIŞLARI İDARİ EYLEM VE İŞLEM SAYILMAMIŞ, KİŞİSEL KUSURA DAYANAN DAVALARIN İNCELEME YERİNİN ADLİ YARGI OLDUĞU, HASMININ DA KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞU kabul edilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta da Davacı hemşire Ş.B., davalı doktorun kendisine karşı cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürerek manevi tazminat isteminde bulunduğundan, davacının istemini dayandırdığı bu maddi olgulardan, davalı doktorun göreviyle ilgili bir eylemine değil, salt kişisel kusuruna dayanıldığı anlaşılmaktadır…davalının salt kişisel kusuruna dayanıldığını göstermesi karşısında davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

 

LİNKEDIN: https://www.linkedin.com/company/atayavukatlik/

FACEBOOK: facebook.com/atayavukatlik

ALİ ATAY

Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: