Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar

KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEYEN İLÂMLAR Türk hukukunda, para alacağına veya taşınır teslimine ilişkin her türlü ilâm, ilâmın verildiği andan itibaren (derhal) icra etkisine sahiptir. Ancak ilâmların kesinleşmeden icra edilebileceği kuralının bazı istisnaları bulunmaktadır. HMK ve İİK yanında özel kanun hükümleriyle de bazı ilâmlarda cebrî icraya başvurmak, hükmün kesinleşmesi şartına bağlanabilmektedir. Kesinleşmedikçe icra edilemeyen (icraya konulabilmesi için

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: